Αλλαγή διατροφικής συμπεριφοράς=Το κλειδί της επιτυχίας!

Διατροφή για παραλία…
June 22, 2017
Σεπτέμβριος: Φρούτα & Λαχανικά
September 12, 2017
Show all

Αλλαγή διατροφικής συμπεριφοράς=Το κλειδί της επιτυχίας!

Η αλλαγή της ανθρώπινης συμπεριφοράς αποτελεί το κλειδί για την επίλυση σοβαρών προβλημάτων που αφορούν στην ευημερία, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την κοινωνική συνοχή. Ένα παράδειγμα είναι η παχυσαρκία, καθώς αποτελεί ένα από τους κύριους παράγοντες κινδύνου για την υγεία στις χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το 26% των ενηλίκων και το 16% των παιδιών είναι παχύσαρκα, ποσοστά σχεδόν διπλάσια από εκείνα του πριν από 25 χρόνια. Την ίδια στιγμή, οι αγορές φρούτων και λαχανικών έχουν μειωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια, καθιστώντας σαφές ότι η αλλαγή συμπεριφοράς χρειάζεται επειγόντως.

Σε ότι αφορά την υγεία: Είναι σαφές πως θα πρέπει να γίνει αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς, προκειμένου να κερδίσουμε για το σώμα μας ότι μας αξίζει αλλά να διαφυλάξουμε την υγεία προσφέροντάς μας καλύτερη ποιότητα ζωής.

Στη συνέχεια παρατίθενται τα βήματα μέσω των οποίων θα επιτευχθεί σωστά η αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς.

  1. Αρχικά θα πρέπει η συμπεριφορά που θα τεθεί ως στόχος να έχει επιλεγεί συνειδητά. Για παράδειγμα, η
  2. συμπεριφορά αυτή θα πρέπει να είναι η αγορά υγιεινών τροφίμων, η σωστή προετοιμασία υγιεινών γευμάτων ή απλώς η κατανάλωση τροφής; Ενώ οι παραπάνω συμπεριφορές είναι σαφώς συνδεδεμένες μεταξύ τους, κάθε μια από αυτές έχει την δική της ισχύ.
  3. Το δεύτερο βήμα είναι να αναγνωρίσετε ποια είναι η δικής σας συμπεριφορά. Να αναλύσετε τι εμποδίζει και πως θα διευκολυνθεί η συμπεριφορά – στόχος μέσω των ικανοτήτων σας των κινήτρων σας και των ευκαιριών που σας δίνονται. Για παράδειγμα γιατί δεν αγοράζετε υγιεινά τρόφιμα; Είναι πολύ ακριβά, δεν βρίσκονται σε προσφορά ή απλά δεν αναγνωρίζετε τις ευερ γετικές τους ιδιότητες στην υγεία σας;
  4. Στη συνέχεια, στο τρίτο στάδιο, ο τροχός αλλαγής συμπεριφοράς χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει την καταλληλότερη παρέμβαση που μπορείτε να κάνετε με σκοπό να ξεπεράσετε τα εμπόδια που αναγνωρίσατε στο 2ο βήμα. Για παράδειγμα, εάν το κύριο εμπόδιο για την αγορά των υγιεινών τροφίμων είναι η έλλειψη κατανόησης της συμβολής τους στην υγεία, τότε μια εκπαιδευτική εκστρατεία είναι πιθανόν να βοηθήσει.
  5. Αφού επιλεγεί η σωστή λειτουργία παρέμβασης, οι σχεδιαστές της παρέμβασης ( Ασθενής-Διατροφολόγος) θα επιλέξουν τις ακριβείς τεχνικές για την αλλαγή της συμπεριφοράς. (π.χ. έντυπα μέσα ενημέρωσης, πρόσωπο με πρόσωπο, app στο κινητό).
  6. Τέλος, η παρέμβαση ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας όσων έχουν γίνει πιο πάνω και με την προοπτική της βελτίωσης.

Τα στοιχεία δείχνουν πως οι παρεμβάσεις που έγιναν με γνώμονα το παραπάνω πλάνο, είχαν μεγαλύτερη επιτυχία στην αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς από ότι σε περιπτώσεις όπου απλά ήταν επιτακτική η ανάγκη αλλαγής των διατροφικών συνηθειών και η επιβολή τους βεβιασμένα. Όταν γίνεται αναγκαστική, απότομη και μη συνειδητή αλλαγή διατροφικής συμπεριφοράς, τα αποτελέσματα είναι πρόσκαιρα.

Προσπαθήστε λοιπόν να δώσετε την απαραίτητη σημασία στην αλλαγή της διατροφικής σας συμπεριφοράς, για να απολαμβάνεται τα αποτελέσματά της προσπάθειάς σας σε βάθος χρόνου. Εμπιστευτείτε επαγγελματίες Διατροφολόγους- Διαιτολόγους, και συνεργαστείτε προκειμένου να καταφέρετε αλλαγή της διατροφικής σας συμπεριφοράς απολαμβάνοντας τα οφέλη σε βάθος χρόνου.