ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ


Αντιμετωπίστε τα προβλήματα υγείας ή βάρους που έχετε μέσα από την σωστή διατροφή. Στόχος της παρακολούθησης είναι πάντα η απόκτηση φυσιολογικού βάρους μέσα από ισορροπημένη διατροφή, χωρίς στερήσεις και υπερβολές, με πρόγραμμα διατροφής προσαρμοσμένο απόλυτα πάνω στις διατροφικές συνήθειες και ανάγκες του κάθε πελάτη.

Τα προγράμματα διατροφής προκύπτουν πάντα μετά από την λήψη αναλυτικού ιατρικού και διατροφικού ιστορικού, ώστε να γίνεται ορθή αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων υγείας υπάρχουν. Μπορείτε να επιτύχετε απώλεια βάρους με σωστό τρόπο, χωρίς να καταπονείται ο οργανισμός και η υγεία σας.Μέσα από την παρακολούθηση επιτυγχάνεται η τροποποίηση της διατροφικής συμπεριφοράς ώστε να είναι σε θέση ο κάθε πελάτης να διατηρήσει μόνος του ένα φυσιολογικό βάρος σώματος ακόμη και μετά τη λήξη των επισκέψεων και φυσικά να διασφαλίσει την υγεία του σώματος του.

Τα προγράμματα διατροφής σε όλες τις περιπτώσεις είναι απόλυτα εξατομικευμένα και λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως το φύλο, η ηλικία, η φυσική δραστηριότητα, η κατάσταση υγείας, η κοινωνική ζωή και η καθημερινότητα του ατόμου.

Σε όλη τη διάρκεια της παρακολούθησης, η διαιτολόγος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον πελάτη όποτε αυτό χρειάζεται, προσφέροντας ψυχολογική και ηθική υποστήριξη ώστε να διευκολύνεται η καθημερινότητα του πελάτη και η επίτευξη των στόχων.

Τα προγράμματα διατροφής προκύπτουν πάντα μετά από την λήψη αναλυτικού ιατρικού και διατροφικού ιστορικού καθώς και μια σειρά μετρήσεων, όπως :

Ανάλυση σύστασης σώματος, λιπομέτρηση, μέτρηση δερματοπτυχών, σωματομέτρηση, ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά, εκτίμηση βαθμού παχυσαρκίας.

Τα προγράμματα διατροφής σε όλες τις περιπτώσεις είναι απόλυτα εξατομικευμένα και λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως το φύλο, η ηλικία, η φυσική δραστηριότητα, η κατάσταση υγείας, η κοινωνική ζωή και η καθημερινότητα του ατόμου.

Σε όλη τη διάρκεια της παρακολούθησης, η διαιτολόγος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον πελάτη όποτε αυτό χρειάζεται, προσφέροντας ψυχολογική και ηθική υποστήριξη ώστε να διευκολύνεται η καθημερινότητα του πελάτη και η επίτευξη των στόχων.