ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ


Με την έναρξη της συνεργασίας μας θα χρειαστεί να προσκομίσετε τις πιο πρόσφατες αιματολογικές- βιοχημικές εξετάσεις σας, καθώς θα βοηθήσουν στην σύσταση ενός σωστού διαιτολογίου που θα έχει ως γνώμονα τυχόν διαταραγμένες τιμές αυτών. Για παράδειγμα η αυξημένη χοληστερόλη αίματος χρίζει ειδικής διατροφής προκειμένου να επανέλθουν οι τιμές της στα φυσιολογικά επίπεδα.

Επιπρόσθετα είναι απαραίτητο να γνωρίζετε λεπτομερώς την φαρμακευτική αγωγή που τυχόν λαμβάνετε, καθώς τα φάρμακα παίζουν σημαντικό ρόλο στην απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών των τροφών αλλά και η ίδια την τροφή μπορεί να αναστείλει την απορρόφηση της δραστικής ουσία κάποιου φαρμάκου.
Κατά τη διάρκεια της πρώτης επίσκεψης θα γίνει λήψη αναλυτικού διατροφικού ιστορικού που θα αφορά στις διατροφικές συνήθειες, τον τρόπο ζωής, άσκησης, τη διατροφή του οικογενειακού περιβάλλοντος, τον αριθμό και το είδος γευμάτων σας κλπ. Επίσης θα γίνει λήψη και ιατρικού ιστορικού καθώς αυτό παίζει καθοριστικό ρόλο στην σύνθεση του προγράμματος διατροφής. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στις απαραίτητες μετρήσεις (σωματομετρικές, λιπομέτρηση κ.α.), που θα βοηθήσουν στην εκτίμηση της κατάστασης σώματος σας.

Με γνώμονα όλα τα παραπάνω στοιχεία που θα συλλέξουμε, θα ορίσουμε από κοινού στόχους, τόσο βραχυπρόθεσμους όσο και μακροπρόθεσμους, ώστε να εξασφαλίσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τον ασφαλέστερο για την υγεία τρόπο.
Οι συνεδρίες θα πρέπει να πραγματοποιούνται ανά εβδομάδα, δεκαήμερο ή δεκαπενθήμερο, όπου και θα αλλάζουμε το πρόγραμμα διατροφής ανάλογα με τους νέους στόχους, τις κοινωνικές υποχρεώσεις και ανάγκες που θα προκύπτουν.

Τα προγράμματα διατροφής προκύπτουν πάντα μετά από την λήψη αναλυτικού ιατρικού και διατροφικού ιστορικού καθώς και μια σειρά μετρήσεων, όπως :

Ανάλυση σύστασης σώματος, λιπομέτρηση, μέτρηση δερματοπτυχών, σωματομέτρηση, ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά, εκτίμηση βαθμού παχυσαρκίας.

Τα προγράμματα διατροφής σε όλες τις περιπτώσεις είναι απόλυτα εξατομικευμένα και λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως το φύλο, η ηλικία, η φυσική δραστηριότητα, η κατάσταση υγείας, η κοινωνική ζωή και η καθημερινότητα του ατόμου.

Σε όλη τη διάρκεια της παρακολούθησης, η διαιτολόγος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον πελάτη όποτε αυτό χρειάζεται, προσφέροντας ψυχολογική και ηθική υποστήριξη ώστε να διευκολύνεται η καθημερινότητα του πελάτη και η επίτευξη των στόχων.